Цөөн үгээр

- Сургалт зохион байгуулагдлаа - Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын фондод өвсний дэмжлэг үзүүллээ - Төрийн албан хаагчидтай уулзаж санал солилцлоо
ЗДТГ-ын 2021 оны 09 дүгээр сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 5

Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/292, А/525 тоот хамтарсан тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. 9-н с...
ЗДТГ-ын 2021 оны 08 дугаар сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 9

Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 06 дугаар сарын 18 дугаар тогтоолыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. 8-н сарын байдлаар сумын Засаг даргын А...
ЗДТГ-ын 2021 оны 7 дугаар сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 6

Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 06 дугаар сарын 18 дугаар тогтоолыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. 7-н сарын байдлаар сумын Засаг даргын А...
ЗДТГ-ын 2021 оны 06 дугаар сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 7

Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. 6 сарын байдлаар сумын Зас?...
ЗДТГ-ын 5 дугаар сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 9

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлиг, Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдр?...
ЗДТГ-ын 2021 оны 04 дүгээр сарын шуурхай мэдээ

6 өдрийн өмнө 7

Монгол Улсын Засгийн газрын 45 дугаар тогтоол “Коронавируст халдвар (Ковид-19) цар тархалтын түвшинг тогтоож , төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”, Засгийн газрын 2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт...
ЗДТГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын шуурхай мэдээ

6 сарын өмнө 62

Монгол Улсын Засгийн газрын 45 дугаар тогтоол “Коронавируст халдвар (Ковид-19) цар тархалтын түвшинг тогтоож , төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”, Улсын Онцгой комиссын даргын 18 дугаар тушаал “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас ?...
Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны 7-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 293

ШААМАР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН...
ШААМАР СУМЫН 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

1 жилийн өмнө 238

ШААМАР СУМЫН 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ