Цөөн үгээр

- Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах шийдвэр гарлаа. - "КОВИД-19" ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА. - СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.
11 сарын шуурхай мэдээ

2 жилийн өмнө 158

:2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 11 дүгээр сарын байдлаар малчин мал бүхий иргэд 5000 тн өвс хадаж хадлан тэжээлийн бэлтгэл 100% дууссан. Сумын нөөцөд 8 тн өвс бэлтгэж, хужир 2 тн ирж иргэдэд худалдан борлуулж дууссан. Сүрэл 10 тн, ногоон тэжээл 7 тн, хүчит тэжээл 10 тн-ыг ?...
10 сарын шуурхай мэдээ

2 жилийн өмнө 157

Сумын ЗДТГ-аас 3 дугаар улирлын байдлаар суманд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, бодлого шийдвэрийг иргэд, байгууллага, ААН-үүдэд сурталчлан таниулсан арга хэмжээний дүн мэдээ, иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтан гаргасан санал өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд ...
9 дүгээр сарын шуурхай мэдээ

2 жилийн өмнө 143

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгөн ажиллалаа. Мөн 258 ?...
8 дугаар сарын шуурхай мэдээ

2 жилийн өмнө 341

ШААМАР СУМЫН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ 2018.08.24 Дэлгэрхаан Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2018-2019 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 10 тоот алб?...
ЗДТГ-ын 5 дугаар сарын тайлан

2 жилийн өмнө 395

ШААМАР СУМЫН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ 2018.05.24 Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: Гэр бүлийн эерэг харилцаа хандлага, төлөвшил, үлгэр дууриаллыг өсвөр үе залуучуудад болон нийгэмд түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхдээ зөв хүн болгон ...
ЗДТГ-ын 3 дугаар сарын тайлан

2 жилийн өмнө 333

ШААМАР СУМЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ 2018.03.23 Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: Монгол Улсын ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу сумын Засаг даргын 2018 оны А/19 тоот захирамжаар Дулаанхаан тосгоны “Ахмадын өргөө барих” ажлын тенд...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ