Цөөн үгээр

- g - 2021 ОНЫ СУМЫН АВАРГА НОГООЧДЫН ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ - АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 15 Насан туршийн боловсролын нэгжтэй хамтран ажиллах тухай 2022-02-10 2022-12-31 Файл татах
2 9 Байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай 2022-01-27 2022-12-31 Файл татах
3 8 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2022-01-27 2022-12-31 Файл татах
4 7 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2022-01-24 2022-12-31 Файл татах
5 5 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах сумын салбар хороо байгуулах тухай 2022-01-20 2022-12-31 Файл татах
6 4 Статистикийн мэдээ тайлан гаргаж мэдээллэх тухай 2022-01-19 2022-12-31 Файл татах
7 2 Нохой муур устгах тухай 2022-01-07 2022-12-31 Файл татах
8 3 Сумын 2022 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2022-01-07 2022-12-31 Файл татах
9 1 Цэргийн тоо бүртгэл зохион байгуулах тухай 2022-01-06 2022-12-30 Файл татах
10 40 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч сонгох тухай 2021-04-16 2021-12-31 Файл татах
11 36 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021-04-10 2021-04-25 Файл татах
12 38 Мал эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-04-10 2021-12-31 Файл татах
13 34 Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 2021-04-06 2021-12-31 Файл татах
14 35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-06 2021-12-31 Файл татах
15 33 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-04-02 2021-12-31 Файл татах
16 31 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-03-29 2021-12-31 Файл татах
17 26 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-26 2021-12-31 Файл татах
18 30 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2021-03-26 2021-12-31 Файл татах
19 27 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-03-22 2021-12-31 Файл татах
20 22 Сумын алдарт уяач цол олгох тухай 2021-03-15 2021-12-31 Файл татах
21 23 Сумын алдарт уяач цол олгох тухай 2021-03-15 0001-01-01 Файл татах
22 25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-15 2021-12-31 Файл татах
23 21 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-03-11 2021-12-31 Файл татах
24 18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-04 2021-12-31 Файл татах
25 19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-04 2021-12-31 Файл татах
26 17 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-03-03 2021-12-31 Файл татах
27 16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-02 2021-12-31 Файл татах
28 0 Ахуй үйлчилгээг түрээсийн гэрээгээр иргэнд эзэмшүүлэх тухай 2021-02-25 2021-12-31 Файл татах
29 14 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-02-16 2021-12-31 Файл татах
30 11 Төв усан хангамжийн эх үүсвэрийг иргэнд гэрээгээр эзэмшүүлэх тухай 2021-02-04 2021-02-04 Файл татах
31 12 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2021-02-04 2021-12-31 Файл татах
32 13 Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 2021-02-04 2021-02-04 Файл татах
33 9 Хүүхдийн сайн сайхны төлөө зөвлөл байгуулах тухай 2021-02-01 2021-12-31 Файл татах
34 10 Өрхийн хөгжил-40 төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2021-02-01 2021-12-31 Файл татах
35 7 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-01-28 2021-12-31 Файл татах
36 8 Статистикийн мэдээ тайлан гаргах, мэдээлэх тухай 2021-01-28 2021-12-31 Файл татах
37 4 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-01-19 2021-12-31 Файл татах
38 2 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэмийг хэрэгжүүлэх тухай 2021-01-11 2021-12-31 Файл татах
39 3 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2021-01-11 2021-12-31 Файл татах
40 1 Байнгын хяналтын цэгт ажиллах, албан хаагчийг томилох тухай 2021-01-05 2021-12-31 Файл татах
41 102 "Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх орон тооны бус зөвлөл" байгуулах тухай 2018-08-27 2018-12-31 Файл татах
42 46 "Хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай"-н ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-25 2018-12-31 Файл татах
43 46 "Хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай"-н ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-25 2018-12-31 Файл татах
44 18 "Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-13 0000-00-00 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ