Цөөн үгээр

- САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА - “Түүхийн жимээр” явган аялал зохион байгуулагдлаа - "Газрын харилцаа-Цахим шилжилт" аяны хүрээнд сургалт зохион байгуулагдлаа
Санхүүгийн албаны 9 дүгээр сарын тайлан

2 сарын өмнө 23

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: 09 дугаар сард аймгийн дэмжлэгээр 101476700 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч өссөн дүнгээр 1-9 сард орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд 873526100 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч ажилласан. Орон нутгийн орлогын 100131200911-...
Санхүүгийн албаны 7 дугаар сарын тайлан

2 сарын өмнө 24

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: 7 дугаар сард аймгийн дэмжлэгээр 96476700 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч өссөн дүнгээр 1-7 сард орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд 669628900 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч, Орон нутгийн төсөвт болон Тусгай зориула...
Санхүүгийн албаны 6 дугаар сарын тайлан

2 сарын өмнө 21

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу хуулийн хугацаанд 2021 оны 6 дугаар сар?...
Санхүүгийн албаны 4 дүгээр сарын тайлан

2 сарын өмнө 32

Төсөв санхүүгийн байгууллагын ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр өссөн дүнгээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ний байдлаар 380198800 төгрөгний санхүүжилт авахаас 333387450 төгрөгний санхүүжилтийг хүлээн авсан. Орон нутгийн ерөнхий орлого 25702700 төгрөг төвлө...
2021 оны хагас жилийн санхүүгийн албаны тайлан

2 сарын өмнө 18

Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу хуулийн хугацаанд 2021 оны 06 дугаар сарын 02 нд Засгийн газрын Удирдлага мэдээллийн системд, Орон ...
Төсөв санхүүгийн байгууллагын 3 дугаар сарын ажил үйлчилгээ

8 сарын өмнө 62

Төсөв санхүүгийн байгууллагын ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Сум тосгоны төрийн сангийн мэргэжилтэнгүүд нь Засгийн Газрын Удирдлага мэдээллийн ситемээр нийт 495 ширхэг буюу 542221070.72 төгрөгийн гүйлгээг хийж үйлчилсэн байна. Сумын дансдуудад 40 ширхэг журналь ваучерийн залру...
Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 жилийн өмнө 210

Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 жилийн өмнө 242

Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 жилийн өмнө 248

Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ