Цөөн үгээр

- Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах шийдвэр гарлаа. - "КОВИД-19" ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА. - СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.
Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 сарын өмнө 39

Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

3 сарын өмнө 34

Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 02-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

4 сарын өмнө 32

Шаамар сумын 2020 оны 02-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 01-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

5 сарын өмнө 18

Шаамар сумын 2020 оны 01-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
ШААМАР СУМЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСӨВ, БҮТЭЦ ОРОН ТОО, ЦАЛИН ТОГТООЛТЫГ ТОГТООЖ, АМРАЛТЫН ХУВААРИЙГ БАТАЛЛАА.

5 сарын өмнө 25

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн хуваарь, бүтэц орон тоо, албан хаагчдын цалин тогтоолт, ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, төсвийн тухай хуулийг хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ...
Шаамар сумын 3 дугаар сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

1 жилийн өмнө 187

Шаамар сумын 3 дугаар сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

1 жилийн өмнө 140

Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
ЗДТГ-ын 2019 оны төсвийн хуваарь, бүтэц орон тоо, цалин тогтоолт, ээлжийн амралтын хуваарь

1 жилийн өмнө 335

ЗДТГ-ын 2019 оны төсвийн хуваарь, бүтэц орон тоо, цалин тогтоолт, ээлжийн амралтын хуваарь...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ