Цөөн үгээр

- КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР КОВИД-19-ЫН ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 2 ДУГААР ТУНГИЙН ВАКЦИНЖУУЛАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА - “Оролцоод хөгжье” чуулган зохион байгуулагдлаа - АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООДТОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ШААМАР СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО, ХЭСГИЙН ХОРООНЫ АЛБАН ХААГЧИД ХАМРАГДЛАА
Төсөв санхүүгийн байгууллагын 3 дугаар сарын ажил үйлчилгээ

4 сарын өмнө 24

Төсөв санхүүгийн байгууллагын ажил үйлчилгээний чиглэлээр: Сум тосгоны төрийн сангийн мэргэжилтэнгүүд нь Засгийн Газрын Удирдлага мэдээллийн ситемээр нийт 495 ширхэг буюу 542221070.72 төгрөгийн гүйлгээг хийж үйлчилсэн байна. Сумын дансдуудад 40 ширхэг журналь ваучерийн залру...
Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

1 жилийн өмнө 192

Шаамар сумын 2020 оны 04-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

1 жилийн өмнө 228

Шаамар сумын 2020 оны 03-р сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг харуулбал:...
Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 жилийн өмнө 234

Шаамар сумын 01 дүгээр сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
Аймгийн "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн орон нутгийн ажилтан, чадавх бэхжүүлэх багийн бүрэлдэхүүн Шаамар суманд ажиллалаа

3 жилийн өмнө 656

Аймгийн "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн орон нутгийн ажилтан, чадавх бэхжүүлэх багийн бүрэлдэхүүн Шаамар суманд ажиллалаа. ...
"ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ПРОГРАМ"-Д ТАЙЛАНГАА ШИВЖ, ИЛГЭЭНЭ ҮҮ!

5 жилийн өмнө 646

Сэлэнгэ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, байгууллагуудын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тушаах хуулийн хугацаа 2016 оны 02 сарын 10-нд дуусах тул санхүүгийн тайлангаа https://e-balance.mof.gov.mn/EBalance/ хаягаар орж цахимаар шивж илгээнэ үү. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тух?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ