Цөөн үгээр

- g - 2021 ОНЫ СУМЫН АВАРГА НОГООЧДЫН ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ - АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдэлт:

Нийтэлсэн: 11 сарын өмнө Үзсэн: 412

Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдэлт:

Сумын хэмжээнд 2021 онд нийт 12 төсөвт байгууллага, 2 сангийн санхүүжилт нийт 3,702,652,2 тэрбум төгрөгийн төсөв батлан 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ны байдлаар 87 хувийн төсвийн гүйцэтгэлтэй өр авлага үүсгэлгүй ажиллаж байна. Орон нутгийн орлого нийт 103,821 сая төгрөг төлөвсөнөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар нийт 292,868.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж жилийн төлөвлөгөөт орлого 180%-н гүйцэтгэлтэй давж биелсэн байна. Төсвийн ил тод байдлыг хангах үүднээс шилэн дансны нэгдсэн мэдээллийн санд 12 төсөвт байгууллагаас 10 төсөвт байгууллага хуулийн хугацаанд мэдээгээ байршуулсан. 2 төсөвт байгууллага хуулийн хугацаа хоцроон мэдээллээ байршуулсан байна.12 төсөвт байгууллагын 1-11 сарын 132 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 2-ны дотор хуулийн хугацаанд ирүүлэн төрийн сангийн мэргэжилтнээр баталгаажуулсан байна.  Сумын 2021 оны 1-11 сарын нийт 11  орлогын дэлгэрэнгүй мэдээг санхүү албаны дарга сар бүрийн 2-ны дотор гаргаж аймгийн төрийн санд илгээн баталгаажуулан ажилласан.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ