Цөөн үгээр

- “Жендерийн эрх тэгш байдал” –ийн талаарх сургалт зохион байгуулагдлаа - Сэлэнгэ аймгийн 2022 оны цэргийн бүртгэл эхэллээ - Сумын Засаг даргын мэндчилгээ

Санхүүгийн албаны 6 дугаар сарын тайлан

Нийтэлсэн: 3 сарын өмнө Үзсэн: 60

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр:

Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу  хуулийн хугацаанд  2021 оны 6 дугаар сарын 02 нд Засгийн Газрын Удирдлага Мэдээллийн Системд Орон нутгийн ерөнхий орлогын 100131200910 тоот дансанд 8652200 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 11029886.85 төгрөгийг 5 дугаар сард бүртгэж   төвлөрүүлэв. ОНЕО -н батлагдсан төсөв нь тайлант хугацаанд /5 сарын 31-ний байдлаар/ өссөн дүнгээр 43255.8 мянган төгрөг төвлөрхөөс 37948.05 мянган төгрөг төвлөрч 87.73% -ийн гүйцэтгэлтэй мэдээг гаргаж СТСХ -т хүргүүлж ажилласан байна.

Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгааны мэдээ зэрэг мэдээллүүдийг маягтын дагуу тайлагнан 100% -ийн гүйцэтгэлтэйгээр гаргаж статистикийн хэлтэст хүргүүлж ажиллав.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ