Цөөн үгээр

- g - 2021 ОНЫ СУМЫН АВАРГА НОГООЧДЫН ШАГНАЛЫГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ - АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Санхүүгийн албаны 7 дугаар сарын тайлан

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 356

Төсөв санхүү, статистикийн ажил үйлчилгээний чиглэлээр:

7 дугаар сард аймгийн дэмжлэгээр 96476700 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч өссөн дүнгээр 1-7 сард орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд 669628900 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авч, Орон нутгийн төсөвт болон Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 721960900 төгрөгийн санхүүжилтийг хуваарилан олгох ажлыг Засгийн Газрын Удирдлага Мэдээллийн Системд бүртгэлийг хөтлөн ажиллав.

Орон нутгийн орлогын 100131200911-100131200988 тоот 25-28 төрлийн орлогоос 12 нэр төрлийн орлогыг төвлөрүүлэн Сангийн яамны батлагдсан маягтын дагуу боловсруулж хянаж баталгаажуулсны дагуу  хуулийн хугацаанд  2021 оны 6 дугаар сарын 02 нд Засгийн Газрын Удирдлага Мэдээллийн Системд Орон нутгийн ерөнхий орлогын 100131200910 тоот дансанд 8652200 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 15096869.17 төгрөгийг 6 дугаар сард бүртгэж   төвлөрүүлэв. ОНЕО -н батлагдсан төсөв нь тайлант хугацаанд /6 сарын 30-ний байдлаар/ өссөн дүнгээр 51908.0 мянган төгрөг төвлөрөхөөс 53044.91 мянган төгрөг төвлөрч 102.19% -ийн гүйцэтгэлтэй мэдээг гаргаж СТСХ -т хүргүүлж ажилласан байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ