Цөөн үгээр

- “Оролцоод хөгжье” чуулган зохион байгуулагдлаа - АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООДТОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ШААМАР СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО, ХЭСГИЙН ХОРООНЫ АЛБАН ХААГЧИД ХАМРАГДЛАА - Иргэн та 5 дугаар сарын 31-нээс өмнө багийн Засаг даргадаа хандан саналаа гаргаж, ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоорой

Шаамар сумын ЗДТГ-ын сул орон тооны захиалгууд

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 248

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын  сул орон тооны нэгтгэл

2020.04.17                                                                                                                                                Дэлгэрхаан

Захиалга өгсөн байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

1

Шаамар сумын ЗДТГазар

Санхүүгийн алба

Албаны дарга

Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих

Дэс түшмэл      ТЗ-5

1

2

Шаамар сумын ЗДТГазар

Санхүүгийн алба

Мэргэжилтэн

Төрийн сангийн гүйлгээнд хяналт тавих,  статистик мэдээллийг гаргах

Туслах түшмэл                     ТЗ-3

1

3

Шаамар сумын ЗДТГазар

-

Мэргэжилтэн

Төрийн захиргаа, хууль эрх зүй, дотоод асуудал хариуцах

Туслах түшмэл               ТЗ-3

1

4

Шаамар сумын ЗДТГазар

-

Мэргэжилтэн

Нийгмийн бодлого, гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцах

Туслах түшмэл               ТЗ-3

1

5

Шаамар сумын ЗДТГазар

-

Мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан үйлчилгээ үзүүлэх

Туслах түшмэл                      ТЗ-3

1

6

Шаамар сумын ЗДТГазар

ХАА-н тасаг

Мэргэжилтэн

Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцах

Туслах түшмэл               ТЗ-3

1

7

Шаамар сумын ЗДТГазар

ХАА-н тасаг

Мэргэжилтэн

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцах

Туслах түшмэл               ТЗ-3

1

8

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ