Цөөн үгээр

- "ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛДЭЭ АЗ ЖАРГАЛТАЙ" НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ. - "ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛДЭЭ АЗ ЖАРГАЛТАЙ" НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ. - 2020 оны тээврийн хэрэгслийн хяналтын Улсын үзлэг Шаамар суманд явагдаж байна.

“АВЛИГАГҮЙ ХАМТ ОЛОНД-ШААМАРЧУУД НЭГДЛЭЭ” аян зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 168

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор “Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” батлагдаж Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хоёр үе шаттайгаар төлөвлөн батлуулснаар орон нутгийн төрийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад хууль тогтоомжийг үзэл санааг сурталчлан таниулах зорилго бүхий “АВЛИГАГҮЙ ХАМТ ОЛОНД-ШААМАРЧУУД НЭГДЛЭЭ” шилжин явах Хүндэтгэлийн туг, ажлын дэвтрийг байгууллага бүрт 14 хоногийн хугацаатай аялуулахаар сумын Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 04 ний өдрийн А/34 тоот захирамж, шийдвэр гарсаны дагуу 2018 оны 04 дүгээр сарын 09 ний өдөр сумын Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн алба, төсвийн байгууллагын удирдлагууд, албан хаагчдын төлөөлөлд хүлээлгэн өгч аяны хүрээнд авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх, мөн шинэлэг санал санаачлагад тулгуурлан зохион байгуулсан ажлын тайлан, мэдээллийг фото хэлбэрээр ажлын дэвтэрт 2-оос доошгүй хуудаст байршуулан хуваарьт байгууллагад хүлээлгэн өгөхийг төр, төсвийн байгууллагын удирдлагуудад үүрэг болголоо. Энэхүү аяны хүрээнд хийсэн ажлын үр дүнг оны эцэст тооцон сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн 3 хүртэлх байгууллагыг шагнаж урамшуулахаар тогтсон.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ