Цөөн үгээр

- Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны 7-р сарын ажлын тайлан - ҮНДЭСНИЙ ШАГАЙН БАГИЙН ХАРВАА ӨРГӨН ДЭЛГЭР БОЛЛОО. - ҮНДЭСНИЙ СУРЫН СУМЫН МЭРГЭНИЙ БОЛЗОЛЫГ ХАНГАЛАА.

ЗӨВ ДАДАЛ НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 3 сарын өмнө Үзсэн: 64

ЗӨВ ДАДАЛ НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2020.05.08                                                                                                                                                             Шаамар сум

            Монгол улсын Ойн тухай хууль, Усны тухай хууль, Амьтны тухай хууль, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль болон аймаг сумын Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор сумын ЗДТГ-аас үйлчилгээ авч буй 56 иргэдэд хуулийн ухуулга сурталчилгааг хийж тараах материал санамж хуудас, гарын авлага өгч ажилласан. Мөн цахим орчинд Шаамрынхан, Шаамар сум ЗДТГ гэсэн фэйсбүүк хаягаар холбогдох шторкуудыг нийтэд түгээсэн. Мөн дээрх хуулиудийн хариуцлага хүлээлгэх заалтыг багтаасан хууль сурталчилгааны дэвтэр гарган ажиллаж байна.

Орхон голын эрэг дагуу , тужийн нарс, 28-ын гарам болон бусад газруудаар 6 удаагийн хамтарсан эргүүл шалгалтын ажлыг байгаль хамгаалагч, хэсгийн цагдаа нартай хийж гүйцэтгэсэн ба зөрчилгүй байсан.

Мэдээ гаргасан: БОХ-ын Улсын байцаагч    Б.Онон

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ