Цөөн үгээр

- “Оролцоод хөгжье” чуулган зохион байгуулагдлаа - АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООДТОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ШААМАР СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО, ХЭСГИЙН ХОРООНЫ АЛБАН ХААГЧИД ХАМРАГДЛАА - Иргэн та 5 дугаар сарын 31-нээс өмнө багийн Засаг даргадаа хандан саналаа гаргаж, ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоорой

"ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛДЭЭ АЗ ЖАРГАЛТАЙ" НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 240

 

КОРОНА ВИРУС КОВИД -19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ УЯЛДУУЛАН ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРӨӨР НӨЛӨӨЛӨЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 2020-05-26                                                                                                                     Шаамар сум

 

ЗОРИЛГО:

Олон Улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан “Ковид-19” халдварт цар тахлын аюулыг ойлгуулж, гэр бүлээрээ хамтдаа эрсдэл багатай даван туулахад гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гэр бүл дэх хүүхэд хөгжил, хамгааллыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн орчин бүрдүүлж, нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, дэмжих, тэгш оролцоог хангах зорилгоор “Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай” нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ХУГАЦАА:

“Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай” олон нийтийн санаачилгыг 2020 оны 05 дугаар сарын 26 ний өдрөөс 06 дугаар сарын 25 -ны өдрийн хооронд 1 сарын хугацаатай өрнүүлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

“Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай” олон нийтийн санаачилгыг гэр бүлд суурилсан хүүхдийн эрхийг дээдлэх хандлагаар  орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулна.Үүнд:

1.      Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлагaтай холбоотой зүйл заалтыг сурталчилан таниулах

2.      Хүүхдийн эрхийг хангахад хуулиар хүлээсэн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оролцогч талуудын оролцоог тэгш хангасан мэдээллүүдийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах

3.      Хүүхэд, гэр бүлд зориулсан хөгжил, хамгаалал цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах

4.      Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

5.      Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд, тэдний гэр бүлд шууд болон шууд бус дэмжлэг  үзүүлэх

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

1.      Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогт тохирсон шинэлэг ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлэх

2.      Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан бөөнөөрөө цугларах урлаг, уран сайхны арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх .

3.      Цахим сүлжээ ашиглан нөлөөллийн ажил зохион байгуулах

4.      Төлөвлөгөөнд туссан нэгдсэн арга хэмжээнээс өөрсдийн байгууллагын онцлогт тохируулан удирдамж, төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжүүлэх    

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРӨӨР НӨЛӨӨЛӨЛ, СУРТАЛЧИЛГАА УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-05-26                                                                                                                          Дэлгэрхаан

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Хамтран ажиллах байгууллага

1

Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлагтай холбоотой зүйл заалтыг сурталчилан таниулах

 

1.1

 

Хуулийг олон нийтэд сурталчлан таниулах нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэвлэл мэдээлэл, цахим хуудсаар дамжуулан сурталчлах

2020.05.26-2020.06.20

Хамтарсан баг, Хүүхдийн төлөө зөвлөл

 

 

МСҮТ,  ЕБС, цэцэрлэгүүд,

 

1.2

 

Хүүхэд, гэр бүлд зориулсан хөгжил, хамгаалал, цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх цахим контентуудыг бэлтгэж түгээх

2020.05.26-2020.06.20

Хамтарсан баг, Хүүхдийн төлөө зөвлөл

 

ЭМТ

Соёлын төв

2.

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон оролцогч талуудын оролцоог тэгш  хангасан мэдээллүүдийг иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах

2.1

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хурал зохион байгуулах, хуралдуулах

2020.05.26-2020.06.20

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн

 

Зөвлөлийн гишүүд

 

 

 

2.2

Хүүхдийн төлөө зөвлөлөөс хүүхдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын талаар зарцуулсан зардал зохион байгуулсан үйл ажиллагааг  олон нийтэд таниулах

 

 

2020.05.26-2020.06.20

 

 

Хүүхдийн төлөө зөвлөл

ЗДТГазар

 

 

2.3

 

 “Хүүхдийн элч”-ээр дамжуулан сурталчилгаа нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

2020.05.26-2020.06.20

 

Хүүхдийн элч

Хүүхдийн төлөө зөвлөл

3

Байгууллагуудын “ Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх  мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

3.1

Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх ажлын хүрээнд “ БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЛДЭГ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ийг шалгаруулах

 

 

2020.05.26-06.20

ЗДТГ

 

 

Эцэг эхийн зөвлөл

3.2

Эцэг эхийн зөвлөлөөс албан хаагчдын хүүхдүүдийн дунд цахим төрөл бүрийн хэлбэрээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

2020.05.26-06-05

Эцэг эхийн зөвлөл

Эцэг эхчүүд

4.

Цахим орчинд тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах, эрсдэлт нөхцөлд байгаа зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, хүндэтгэл үзүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

·         2 ихэр хүүхэд-8

·         Байнгын асаргаа сувилгаа шаардлагатай, хэвтрийн өвчтэй хүүхэд-8

·         Бүтэн өнчин хүүхэд-2

·         Хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг 12 өрхийн хүүхэд-45

·         Зорилтот бүлгийн 20 өрхөд

·         Хүүхдийн эрхийн өдөр мэндэлсэн хүүхэд-0

Нийт-83 хүүхэд үүнээс 38 хүүхэд, өрхөд бэлэг өгөх

2020.06-01

Сумын ЗДТГазар

Хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг 12 өрхийн хүүхэд-45 хүүхдэд “Шонхлой” дэлгүүр гэрээний дагуу бэлэг өгнө.

 

 

 

 

 

4.2

1. ЗДТГазар

2. ЕБСургууль

3. 1-р цэцэрлэг

4. 2-р цэцэрлэг

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ