Цөөн үгээр

- Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны 7-р сарын ажлын тайлан - ҮНДЭСНИЙ ШАГАЙН БАГИЙН ХАРВАА ӨРГӨН ДЭЛГЭР БОЛЛОО. - ҮНДЭСНИЙ СУРЫН СУМЫН МЭРГЭНИЙ БОЛЗОЛЫГ ХАНГАЛАА.

Шаамар сумын 2020 оны 1-р улирлын СӨГ-ын тайлан

Нийтэлсэн: 5 сарын өмнө Үзсэн: 140

 

ШААМАР СУМЫН ТӨР, ТӨСВИЙН БАЙГУУЛАГУУДАД  ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН 2020 ОНЫ  1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 

2020.03.30                                                                                      

 

2020 оны 1-р улирлын байдлаар иргэд, албан хаагчдаас холбогдох албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

                                Шийдвэрлэлт

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Ш       Шийдвэрлэлт

Хувь %

1

Сумын ЗДТГ

5

1

2

 

2

60%

2

Захирагчийн алба

 

 

 

 

 

 

3

Ерөнхий боловсролын сургууль

-

-

-

-

-

0

4

1-р цэцэрлэг

4

4

-

-

-

100 %

5

Соёлын төв

2

1

-

-

1

50%

6

2-р цэцэрлэг

-

-

-

-

-

0

7

Эрүүл мэндийн төв

1

1

-

-

-

100 %

8

Нийгмийн даатгалын байцаагч

6

6

-

-

-

100 %

9

Иргэний бүртгэлийн Улсын байцаагч

39

39

-

-

-

100 %

10

Татварын улсын байцаагч

65

65

-

-

-

100 %

11

Газрын даамал

152

152

-

-

-

100%

12

Халамжийн мэргэжилтэн

43

43

-

-

-

100%

13

Багийн Засаг дарга

24

20

-

-

4

83%

Нийт

341

332

2

-

7

98%

2020 оны 1-р улирлын байдлаар иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ