Цөөн үгээр

- Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны 7-р сарын ажлын тайлан - ҮНДЭСНИЙ ШАГАЙН БАГИЙН ХАРВАА ӨРГӨН ДЭЛГЭР БОЛЛОО. - ҮНДЭСНИЙ СУРЫН СУМЫН МЭРГЭНИЙ БОЛЗОЛЫГ ХАНГАЛАА.
Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ хийгдэж байна

3 жилийн өмнө 743

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2017.04.19 ний өдрийн 2/162 тоот албан даалгаварын дагуу 04 сарын 22-ний өдөр бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллагдлаа. Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд ЗДТГ, ЭМТ, БДС, 18-р цэцэрлэг,Соёлын төв, “Баясгалалант ирээдүй” 2-р цэцэрлэг, “ЭЛСИБИ” ХХК, “Алтанб?...
Зудад нэрвэгдсэн малчдад мөнгөн тусламж үзүүллээ

3 жилийн өмнө 351

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон Олон улсын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооноос Зудад нэрвэгдсэн 1,2-р багийн 23 малчин өрхөд ХААН банкаар дамжуулан тус бүр бэлэн 240,000 төгрөгний мөнгөн туслалцаа үзүүллээ. Тусламжийг Дэлгэрхаан 1-р багийн За...
“Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа” амжилттай зохион байгуулагдлаа

3 жилийн өмнө 601

Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллалын сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/08 тоот тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах ажил 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн 10 хоногий?...
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хяналт шалгалт хийгдэж байна

3 жилийн өмнө 327

Шаамар сумын Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч, Бөйгаль хамгаалагч нар сумын Цагдаагийн алба хаагч нар хамтран Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын байнгын удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх, илэрсэн зөрчилд хуулийн хариуцлага хүл?...
Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ хийгдэж байна

3 жилийн өмнө 386

Шаамар сумын Засаг даргын 2017 оны А/29 тоот захирамжийн дагуу сумын нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр хог цэвэрлэх ажлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 11 ний өдөр аж ахуй нэгж, албан байгууллагууд нийтийн эзэмшлийн болон орчны бүсийн хог цэвэрлэгээг хийж, мөн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14 ний өдөр ...
СУМЫН ГХУСАЗСЗ-ИЙН ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

3 жилийн өмнө 433

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хуралдаан 2017 оны 04 сарын 13-ний өдөр ИТХ-ын өрөөнд зохион байгуулагдлаа. Хуралдаанд ГХУСАЗСЗ-ийн 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хамтран ажилла?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ