Цөөн үгээр

- Сургалт зохион байгуулагдлаа - Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын фондод өвсний дэмжлэг үзүүллээ - Төрийн албан хаагчидтай уулзаж санал солилцлоо

Худалдан авах ажиллагааны 1 дүгээр улирлын тайлан

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 326

Сумын Засаг даргын 2019 оны А/08, А/09, А/10  тоот захирамжийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байр, үдийн цай хөтөлбөр, 18 дугаар цэцэрлэг, 2 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулж, тендерийн баримт бичгийн бүрдлийн шаардлагыг хангасан бичиг баримтыг бүрдүүлэн олон нийтэд мэдээлэх ажлыг хуулийн хугацаанд www.tender.gov.mn цахим хуудаст тендерийн урилгыг байршуулан ажилласан.  ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчээр “Сэлэнгэ Буман Буудай” ХХК, “Монтир транс” ХХК, “Өсөх Эрдэнэт Сүрэг” ББН, “АМСӨҮР” ХХК, “Дархан хүнс” ХХК зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагууд шалгарч хуулийн хугацаанд ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулахаар захиалагчид хүсэлтээ хүргүүллээ.

Мөн Шаамар сумын ИТХ-ийн 2018 оны 12 сарын 14-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан хог түрж, ачдаг тракторийг худалдан авах тендерийг зохион байгуулахаар ажлын хэсэг бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ